استاندارد ها و تاییدیه ها

 • پروانه ساخت دستگاه تست قند خون
  پروانه ساخت دستگاه تست قند خون
  سال اخذ گواهینامه 1398
 • پروانه ساخت نوار تست قند خون
  پروانه ساخت نوار تست قند خون
  سال اخذ گواهینامه 1398
 • تاییدیه کیفیت و صحت عملکرد دستگاه تست قند خون - پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
  تاییدیه کیفیت و صحت عملکرد دستگاه تست قند خون - پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
  سال اخذ گواهینامه 1398
 • پروانه برچسب گذاری
  پروانه برچسب گذاری
  سال اخذ گواهینامه 1398
 • ISO9001
  ISO9001
  سال اخذ گواهینامه 2018
   
 • ISO14001
  ISO14001
  سال اخذ گواهینامه 2018
   
 • ISO18001
  ISO18001
  سال اخذ گواهینامه 2018
   
 • ISO27001
  ISO27001
  سال اخذ گواهینامه 2018
   
 • مجوز صادرات دستگاه تست قندخون آوان
  مجوز صادرات دستگاه تست قندخون آوان
  سال اخذ گواهینامه 1398
 • ISO13485
  ISO13485
  سال اخذ گواهینامه 2019