عوارض دیابت

  • عوارض دیابت
    عوارض دیابت
    در شرایطی که قند خون به کمتر از 70 میلی گرم در دسی لیتر برسد هایپوگلایسمی (افت قند خون) ایجاد می شود. علائم افت قند خون شامل: تعریق، سردرد، دوبینی، گرسنگی، رنگ پریدگی، تپش قلب، غش و بی قراری است....