نوار تست قندخون آوان

نوار تست قندخون آوان

نوار تست قند خون آوان با 8 عدد الکترود و فقط با 0.5 میکرولیتر نمونه خون می تواند در شرایط دمایی مختلف قند خون شما را اندازه گیری کند.
کاتالوگ محصول
فناوری پیشرفته
 • اندازه گیری قند خون با روش الکتروشیمیایی
 • اندازه گیری قند خون فقط با 0.5 مکیرو لیتر نمونه خون
 • قابلیت جذب نمونه خون توسط نوار تست
قابل اطمینان
 • اندازه گیری قند خون با 8 عدد الکترود
 • قابلیت انجام تست در شرایط دمایی 5 الی 45 درجه سانتی گراد
 • حداقل حجم نمونه خون
  0.5 میکرولیتر
 • دستگاه تست
  دستگاه تست قند خون آوان
مشخصات دستگاه
 یک بسته 50 عددی نوار تست قند خون آوان حاوی 2 عدد قوطی 25 عددی نوار تست می باشد.