دیابت در مدرسه

دیابت در مدرسه
دیابت و بازگشایی مدارس

با توجه به شروع سال  تحصیلی و بازگشایی مدارس مناسب دانستیم در خصوص کودکان مبتلا به دیابت و حضور آنها در مدارس  نکاتی را بیان کنیم. هدف از بیان کردن این مطالب آگاهی دادن در مورد دیابت کودکان و حصول اطمینان از اینکه با آموزشهایی که در  برنامه زندگی کودکان دیابتی وجود دارد آنها می توانند با نهایت آرامش و سلامتی به تحصیل خود ادامه دهند. ابتلا به دیابت به معنای عدم شرکت در فعالیت های گروهی کودکان در مدرسه نمی باشد. اما باید به نکاتی در این مورد توجه نمود.
 در ابتدای سال تحصیلی والدین کودکان دیابتی باید آموزش های لازم را به فرزندانشان در خصوص بیماری دیابت و نحوه کنترل آن به فرزندانشان بدهند. مهم ترین این آموزش ها عبارت اند از:
• اندازه گیری مستمر قند خون و نحوه استفاده از دستگاه تست قند خون
• آموزش نحوه تزریق انسولین واستفاده از ابزار انسولین (قلم انسولین ، سرنگ، پمپ انسولین )
• تغذیه مناسب بر اساس رژیم توصیه شده توسط پزشک
به کودکان دیابتی باید تاکید گردد که به محض بروز علائم هایپوگلایسمی مسئولین و مربیان مدارس را مطلع سازند و همیشه میان وعده مناسب برای زمانی که دچار هایپوگلایسمی می شوند همراه داشته باشند. توصیه می گردد حتما قبل از شروع مدارس با پزشک فوق تخصص غدد اطفال خود و متخصص تغذیه در خصوص نحوه کنترل دیابت در مدارس مشورت نمایید.
در ادامه یکی دیگر از وظایف والدین کودکان  دیابتی این است که مسئولین مدارس را از شرایط بیماری فرزندانشان و نیازهای ویژه آنها مطلع سازند.
به عنوان مثال باید مسئولین را  در خصوص نیاز فرزندانشان به استفاده از دستگاه تست قند خون به صورت مستمر و همچنین نحوه استفاده از دستگاه مطلع کنند، همینطور باید میزان انسولین مورد نیاز و نحوه تزریق آن را توضیح دهند و در نهایت از مسئولین بخواهند در خصوص تغذیه فرزندانشان و وعده های مهم غذایی خصوصا در شرایطی که ممکن است کودکان دچار هایپوگلایسمی شوند نظارت و مراقبت بیشتری داشته باشند.
از سوی دیگر مربیان و مسئولین مدارس نیز باید برای کودکان دیابتی موارد ذیل را که بسیار حائز اهمیت می باشند در نظر بگیرند:
• تهیه پرونده مخصوص کودکان دیابتی و ثبت اطلاعات بیماری و درمان مورد نیاز
• در نظر گرفتن فضایی مناسب و اختصاصی برای استفاده از دستگاه تست  قند خون و تزریق انسولین در طول ساعات حضور کودکان دیابتی در مدارس
• آگاهی در خصوص بیماری دیابت و عوارض کوتاه مدت آن و اقدامات لازم جهت درمان
• تهیه غذا و میان وعده های مناسب برای کودکان دیابتی
• نظارت و کنترل ویژه جهت اطمینان از سلامت کودکان دیابتی