دیابت چیست

  • معرفی دیابت
    معرفی دیابت
    بیماری دیابت به علت اختلال در متابولیسم گلوکز (قند) می باشدکه علاوه بر متابولیسم قندها، سوخت و ساز چربی ها را هم مختل می سازد...