کارخانه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید- خط تولید دستگاه تست قند خون آوان