تولید دستگاه تست قند خون در ایران/ کمبود در دارو‌ی دیابت نداریم

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

اسد الله رجب، رئیس انجمن دیابت ایران،  در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تولید دستگاه تست قند خون ایرانی اظهار کرد: خوشبختانه شاهد آن هستیم که جوانان محقق ایرانی، توانسته اند دستگاه تست قند خون را در کشورمان تولید کنند و این موضوع می‌تواند گام ارزشمندی برای تسهیل برنامه‌های مدیریت قند خون بیماران دیابتی باشد.او تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت و پژوهشکده‌ی غدد دانشگاه‌های علوم پزشکی، دستگاه‌های تست قندخونی که جوانان ایرانی در داخل کشور تولید کرده‌اند، حائز کیفیت مناسب است و باید به آن اعتماد کرد.رجب درباره کیفیت دستگاه تست قند خون ایرانی گفت: کیفیت این دستگاه با نوع خارجی تفاوت چندانی نداشته و مورد تایید است، همچنین از لحاظ قیمت و ارزبری، هزینه تمام شده آن از نمونه خارجی کمتر است.
امیدواریم نوار تست قند خون تحت پوشش بیمه قرار گیرد
او بیان کرد: امیدوارم هرچه زودتر شاهد تولید نوار‌های تست قند خون در ایران باشیم، شاید به این بهانه، بحث تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آن‌ها نیز سرعت بیشتری پیدا کند.رئیس انجمن دیابت ایران با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و نقش آن در آسیب پذیری بیماران دیابتی اظهار کرد: تحریم‌ها بزرگترین صدمه را به حوزه دیابت وارد کرده اند، کشور‌هایی که از دموکراسی حرف می‌زنند و با شعار می‌گویند که دارو تحریم نیست، در عمل محدودیت در تراکنش‌های مالی بین المللی در حوزه دارو ایجاد کرده‌اند.او افزود: حدود هشت ماه در کمیته‌های مختلف شرکت کردیم و نتیجه گیری ما این بود که تحریم‌ها به شدت برروی بیماران دیابتی اثر گذاشته است.رجب تاکید کرد: باید دریابیم که بجای وارد کردن استرس به بیماران تحت عنوان کمبود دارو و تحریم، چگونه با امکانات موجودی که داریم، قندخون بیماران را طوری کنترل کنیم که هیچ بیماری صدمه نبیند.
دارو‌های ایرانی دیابت کیفیت خوبی دارند
رئیس انجمن دیابت ایران یادآوری کرد: خوشبختانه تمام امکانات کنترل قندخون را در کشور خود در اختیار داریم و بسیاری از دارو‌هایی که کاهنده قندخون هستند و کیفیت خوبی دارند، در کشور در حال تولید شدن است، البته نیاز به مدیریت خردمندانه و صحیح دارد.بیشتر بخوانید: عملکرد انسولین در خوناو افزود: توصیه من این است که باید از دارو‌ها و دستگاه‌های تست قند خون که در کشورمان ساخته می‌شود، حمایت شود.رجب بیان کرد: تاکید می‌کنم اگر قند خون از ابتدا کنترل شود، می‌توان از عوارض دیابت پیشگیری کرد و این موضوع تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که کنترل قند خون به صورت مناسب و به صورت مستمر انجام شود.